8 tháng 5, 2009

Mẫu áo dài dùng ghép ảnh

Đây là mẫu áo dài dùng cho việc ghép ảnh thẻ, ảnh chân dung...
các bạn download về dùng mình sẽ cập nhật thường xuyên cho
Link down:
http://www.mediafire.com/download.php?zynfnym2dzt

3 nhận xét: